Naturen som lekeplass

Med tanke på barns generelle utvikling, jobber vi i solbakken for en hverdag preget av ”naturen som lekeplass”.  Barna i Solbakken får gjennom mye utelek, en allsidig utvikling, både motorisk og kreativt.Klatring til læring

Vi jobber for at barnet skal oppleve mestring ved et ferdig produkt, gjennom motorisk trening og evnen til å finne løsninger. Samtidig styrker det barnets selvfølelse når det blir sett og møtt i sine følelser og tanker underveis i prosessen.  Kreativitet stimulerer det skapende barnet, som igjen evner å utrykke seg og kommunisere på flere plan. Barnet utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form.

Vi som jobber i solbakken har et felles fokus og mål som sier at vi hele tiden ønsker å finne på nye morsomme og spennende aktiviteter som gir barna en innholdsrik og gøyal hverdag med nye gode opplevelser med masse fysisk aktivitet.

Vi legger vekt på barns medvirkning fordi barn som opplever at deres synspunkter blir tatt på alvor og møtt med respekt, utvikler som oftest toleranse for andres meninger og ståsted. Derfor er det en grunnholdning i Solbakken barnehage at barns reaksjoner og ytringer blir behandlet som reelle, adekvate innspill til den daglige drift og aktiviteter.

I år 2016/2017 er vi en barnegruppe på 14 barn, fra 1 – 6 år. Vi vil henvise oss til Rammeplanen ved å vise til at ”barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen”. Det er viktig for Solbakken at både de eldste barna får ha en innvirkning på sin egen hverdag, og også de yngste. Dette er noe vi setter i fokus, og jobber etter hver dag.