Informasjonsdel

Her følger litt praktisk informasjon om barnehagen.

EIERFORHOLD/ADRESSE
Solbakken barnehage er en privat barnehage drevet av Tdm Barnehager AS. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage. Virksomheten har tilholdssted i leide lokaler i underetagen på menighetshuset til Idd menighet.Barnehagens navn: Solbakken Naturbarnehage
Adresse: Rute 503, Karlsholm, 1765 Halden
Telefon: 69182070/98280992
Mobil styrer Linda W. Olsen: 48222230
E-post: linda@tdmbarnehager.no  
Eier
: Tormod Diskerud Meyer
Telefon: 90857172
E-post: tormod@tdmbarnehager.no

Pedagogisk leder: Karina Martinsen, post.solbakken@tdmbarnehager.no

ÅPNINGSTID OG FERIE:

Solbakken barnehage er åpen mandag til fredag fra kl 07.00 – 16.30.
Tilbudet kan disponeres etter eget ønske, men av hensyn til turer og planlegging vil vi ha beskjed når barna har fri eller kommer senere enn kl 10.00. Vi spiser frokost mellom kl. 09.00 og 09.30, og vi ser helst at Dere unngår å komme i denne perioden.

Barnehagen serverer frokost, lunsj og frukt til barna.

Om ettermiddagen skal alle barn være hentet og ute av barnehagen til kl 16.30, slik at barnehagen kan stenges.

Barnehageåret begynner 1. august og varer til 30. juni året etter. Det betales ikke for juli måned.

Barnehagen har sommerlukning 4 uker på sommeren. Juleferie: Lillejulaften og romjulsdagene. Påskelukning: Man-,tirs-, og onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen kan ta opp til 5 planleggingsdager per barnehageår.

BARNEGRUPPEN

Solbakken barnehage er en heldagsbarnehage med plass til 21 barn fra 0 – 5 år. I år er det i alt 16 barn som har plass i barnehagen.

KJØNNSFORDELING I SOLBAKKEN BARNEHAGE:

Jenter 8
Gutter 8

DAGSPLAN
Kl 07.00 Barnehagen åpnes. Foreldrene inviteres til kaffe og te.
Vi starter dagen med å prate sammen, tegner, leser, leker etc.
Kl 08.30 Frokost. Barna dekker bordet sammen med voksne.
Kl 09.15 Morgenmøte etterfulgt av felles aktivitet ute eller inne. Eventuelt tur.
Kl 12.15 Det ryddes før maten. Alle hjelper til.
Kl 12.30 Lunsj
KL 13.00 Lek, lesing o.l. eventuelt er vi ute fram til barna blir hentet.
Kl 16.30 Barnehagen stenger

SAMARBEIDSUTVALGET I SOLBAKKEN BARNEHAGE:

Representant fra eier: Tormod Diskerud Meyer – 90857172
Foreldrerepresentant: Charlotte Giljebrekke
Vararepresentant: Lene Kirstine Rusten
Personalets representant: Karina Martinsen
Vararepresentant: Anette Warme

Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Styreren har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER:

Utvalget skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens styrer. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Ta opp/uttale seg om ulike forhold knyttet til driften av barnehagen. Utvalget konstituerer seg selv.