Kontakt oss

Felles telefonnummer til vårt sentralbord er: 69182070– her når du den enkelte barnehage.

Solbakken Naturbarnehage Rute 503 Karlsholm 1765 Halden. Direkte nr til barnehagen er: 98280992. Mobil daglig leder Linda Wagenknecht Olsen: 48222230 Mail adresse: linda@tdmbarnehager.no Asak Kulturbarnehage Heiderødveien 3 1791 Tistedal Mobil daglig leder Therese Leet Vist: 90792823 Mail adresse: asak@tdmbarnehager.no
Trolltangen Naturbarnehage Blomsterveien 6 1781 Halden Mobil daglig leder: Stein Henriksen 95856506 Mail adresse: trolltangen@tdmbarnehager.no Høvleriet Barnehage 
Peder Ankers Gate 18, 1771 Halden Mobil daglig leder Tomas Andresen: 92255313 Mail adresse: hovleriet@tdmbarnehager.no

Skogkanten Dyr & Naturbarnehage
Lerdalsveien 16, 1781 Halden
Mobil daglig leder Linda Wagenknecht
Olsen: 48222230
Mail: linda@tdmbarnehager.no

Administristrasjon:
Tdm Barnehager AS
Peder Ankersgate 18 1771 Halden

Faktura/økonomiansvarlig: Turid Jonsdottir Tlf 90773355
Mail: turid@tdmbarnehager.no

Daglig leder Tormod  Meyer: 90857172
Mail: tormod@tdmbarnehager.no